Wijzigingsplan Nieuwmoerseweg 11 te Achtmaal onherroepelijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Nieuwmoerseweg 11 te Achtmaal ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het betreft een plan voor de omzetting naar Wonen van de locatie Nieuwmoerseweg 11 te Achtmaal

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 3 juni 2022 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven