Streek 103 te Sint Johannesga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220057)

Op 08-jun-2022 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een nieuwe multifunctionele skate-\skeelerbaan.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven