Wijziging: Mandaatbesluit Montferland 2022

 

Artikel I

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland heeft in de vergadering van 3 mei 2022 (22int01210) besloten tot de volgende wijziging van het bevoegdhedenregister van het Mandaatbesluit Montferland 2022:

De artikelen 2:12 (maken of veranderen uitweg), 4:11 (Omgevingsvergunning vellen van houtopstanden) en 5:18 (Standplaatsvergunning) per 1 mei 2022 te mandateren aan de Afdeling Vergunning & Handhaving: het afdelingshoofd, Senior Handhaving, de Senior Vergunning, de Intern Consulent A, de Consulent Publieke Dienstverlening A, en de Consulent Publieke Dienstverlening B.

 

Artikel II  

In het bevoegdhedenregister van het Mandaatbesluit Montferland 2022 wordt doorgehaald de volgende artikelen:

Artikel O.W. 12, Artikel O.W. 19, Artikel O.W 25.

 

[Het college van burgemeester en wethouders van Montferland,]

Namens deze,

[M.] [Wagener]

[De secretaris]

H. de Vries

De burgemeester

Naar boven