Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Park Triangel (kadastraalnrs E3470, E2138, E3456, E3516) in Waddinxveen

Op 19 januari 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2021328238 voor het bouwen van 41 woningen (Park Triangel) op de locatie Park Triangel (kadastraalnrs E3470, E2138, E3456, E3516) in Waddinxveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven