Subsidieregister 2021

 

 

Regeling

Aanvrager

Omschrijving

Toegekend

Amateurkunst WS

Interkerkelijk gospelkoor Together

Jaarlijkse activiteiten

4.250,00

Mannenkoor Voice-male

Jaarlijkse activiteiten

3.805,00

Popkoor Zingis

Jaarlijkse activiteiten

4.275,00

Zangvereniging Vocalise

Jaarlijkse activiteiten

3.655,00

Christelijk gemengd koor Immanuel

Jaarlijkse activiteiten

4.375,00

Zangkoor Onbeperkt talent

Jaarlijkse activiteiten

4.725,00

Egerländerkapel Ede

Jaarlijkse activiteiten

4.687,00

Muziekvereniging Oefening Baart Kunst Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

35.501,60

Muziekvereniging Musicamare

Jaarlijkse activiteiten

6.946,00

St. Alexanderconsort Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

3.955,00

ENKA Mannenkoor Ede

Jaarlijkse activiteiten

4.325,00

Chr. Oratoriumvereniging Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

6.785,00

Chr. Gem. Koor The New Creation

Jaarlijkse activiteiten

5.875,00

Zangvereniging "Looft den Heer"

Jaarlijkse activiteiten

4.125,00

Hervormd Zangkoor Jubilate

Jaarlijkse activiteiten

4.975,00

Het Andere Koor Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

4.750,00

Zangkoor Ha Kol Tsa ier

Jaarlijkse activiteiten

3.355,00

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid

Jaarlijkse activiteiten

27.523,95

Valley Voices Chapter

Jaarlijkse activiteiten

3.655,00

Jalafusi Big Band Ede

Jaarlijkse activiteiten

4.462,00

Chr. Regio Koor Fiducia

Jaarlijkse activiteiten

4.525,00

Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

4.475,00

Pluskoor Gelderse Vallei Ede

Jaarlijkse activiteiten

4.600,00

Edes Vrouwenkoor

Jaarlijkse activiteiten

2.605,00

Hervormd Zangkoor Lunteren

Jaarlijkse activiteiten

4.575,00

Het Edes Orkest

Jaarlijkse activiteiten

4.875,00

Chr. Oratoriumvereniging Sursum Corda Lunteren

Jaarlijkse activiteiten

6.785,00

Kapel Decibel Ede

Jaarlijkse activiteiten

4.012,00

Streekaccordeonorkest RAC Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

5.050,00

Fotoclub Oog en Optiek

Jaarlijkse activiteiten

3.211,00

Toneelvereniging MARE

Jaarlijkse activiteiten

4.075,00

Christelijk Kinderkoor Spring

Jaarlijkse activiteiten

2.680,00

De Harmonie

Jaarlijkse activiteiten

11.738,75

Stichting Jamesway

Jaarlijkse activiteiten

4.825,00

Volksdansgroep Garoon

Jaarlijkse activiteiten

4.325,00

Stichting Triple B Big Band Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

4.612,00

Gospelkoor By Grace

Jaarlijkse activiteiten

4.030,00

Chr. Showkorpsen Irene Ede

Jaarlijkse activiteiten

35.151,60

Muziekvereniging Oefening Baart Kunst Otterlo

Jaarlijkse activiteiten

10.232,05

SymfonieOrkest Sonante

Jaarlijkse activiteiten

5.125,00

Christelijk Streekkoor Otterlo

Jaarlijkse activiteiten

3.130,00

Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem

Jaarlijkse activiteiten

6.350,00

Zangkoor De Regenboog Lunteren

Jaarlijkse activiteiten

5.250,00

St. Koorschool Midden-Gelderland

Jaarlijkse activiteiten

4.825,00

Kinder- en tienerkoor Jedaja

Jaarlijkse activiteiten

4.275,00

Zangkoor IKK Immanuel

Jaarlijkse activiteiten

4.725,00

Fanfarekorps Irene

Jaarlijkse activiteiten

11.877,45

Chr. Gemengd Koor The Joy

Jaarlijkse activiteiten

4.875,00

In Between

Jaarlijkse activiteiten

3.880,00

Met Hart en Stem Zangvereniging Ederveen

Jaarlijkse activiteiten

4.475,00

Shanty Zangers

Jaarlijkse activiteiten

4.250,00

Lunterse Majorette Stars LuMa Stars

Jaarlijkse activiteiten

1.807,00

Smartlappen en theaterkoor EdeseKreten

Jaarlijkse activiteiten

3.355,00

Christelijk Mannenkoor Ede

Jaarlijkse activiteiten

5.275,00

Kinder en Tienerkoor de Horizon

Jaarlijkse activiteiten

4.150,00

Muziekvereniging Excelsior Harskamp

Jaarlijkse activiteiten

12.720,10

Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior (C.O.V. Excelsior)

Jaarlijkse activiteiten

7.535,00

Spelgroep Bennekom

Jaarlijkse activiteiten

3.955,00

Amateurkunst WS - Totaal

374.222,50

Begrotingssubsidies

IrisZorg

Iris in de Buurt 2021

251.262,00

Stichting Moviera

Aanpak huiselijk geweld

1.209.287,00

Veilig Thuis Gelderland-Midden

2021

2.020.084,00

Stichting Moviera

De Pleger in Ons (PION) 2021-2022

82.293,00

Stichting Woonconsumenten Advies Commissie-Ede

Verbeteren wooncomfort en kwaliteit woning

5.310,00

Stichting Heideweek Ede

Heideweek 2021

25.000,00

Stichting Edese Schaapskudde

Het Veluwse Ongehoornde Heideschaap

48.550,00

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe

toeristische marketing en promotie voor Ede

123.750,00

Huurdersbond Ede e.o.

behartigen van de belangen van huurders in de sociale woningbouw

1.000,00

Sportservice Ede B.V.

2021

3.436.894,00

Begrotingssubsidies - Totaal

7.203.430,00

Buitengebied, natuur en landschap

Stichting Het Luntersche Buurtbosch

Beheer van het Luntersche Buurtbosch

48.500,00

Buitengebied, natuur en landschap - Totaal

48.500,00

COVID steun- en herstelregeling buurthuizen

Stichting Dorpshuis Otterlo

COVID steun inz. omzetverlies

15.000,00

Stichting Het Kernhuis

COVID steun inz. omzetverlies

15.000,00

Stichting Buurt en Clubhuis De Meerpaal

COVID steun inz. omzetverlies

15.000,00

Dorpshuis Wekerom

COVID steun inz. omzetverlies

15.000,00

Stichting De Velder

COVID steun inz. omzetverlies

15.000,00

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren

COVID steun inz. omzetverlies

21.367,00

COVID steun- en herstelregeling buurthuizen - Totaal

96.367,00

COVID steun- en herstelregeling cultuur

Edese Concertzaal B.V.

COVID steun- en herstelregeling

150.000,00

P. Bouter/ The Coincidences

COVID steun- en herstelregeling

1.500,00

Stichting Nederlands Tegelmuseum

COVID steun- en herstelregeling

19.100,00

Stichting Militaire Historie Ede

COVID steun- en herstelregeling

11.282,00

Stichting Jamesway

COVID steun- en herstelregeling

2.500,00

Chr. Showkorpsen Irene Ede

COVID steun- en herstelregeling

25.150,00

Novae Popschool

COVID steun- en herstelregeling

30.000,00

Stichting Museum Vliegbasis Deelen

COVID steun- en herstelregeling

9.350,00

Fotoclub Oog en Optiek

COVID steun- en herstelregeling

800,00

Belangenbehartiging Amateurkunst Ede BAK

COVID steun- en herstelregeling

49.975,00

Het Edes Orkest

COVID steun- en herstelregeling

2.131,00

Stichting Openluchttheater Ede

COVID steun- en herstelregeling

59.602,00

Stichting Live Stage Marnix

COVID steun- en herstelregeling

975,00

Vereniging Oud Lunteren

COVID steun- en herstelregeling

10.000,00

Vereniging Oud Lunteren

COVID steun- en herstelregeling

17.461,00

Blaaskapel Zimpelsat

COVID steun- en herstelregeling

3.156,67

Stichting Cultura

COVID steun- en herstelregeling

122.000,00

Stichting Akoesticum

COVID steun- en herstelregeling

249,00

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid

COVID steun- en herstelregeling

60.000,00

Stichting Museum Vliegbasis Deelen

COVID steun- en herstelregeling

20.020,00

Stichting Woest & Bijster

COVID steun- en herstelregeling

4.546,50

Stichting Kijk- en Luistermuseum Bennekom

COVID steun- en herstelregeling

15.000,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

COVID steun- en herstelregeling

8.387,00

Stichting Museum Vliegbasis Deelen

COVID steun- en herstelregeling

11.767,00

COVID steun- en herstelregeling cultuur - Totaal

634.952,17

Cultuur Beeldende kunst/overige

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Stimulering jong talent urban kunst

2.000,00

Fotostudio Arjan van Bruggen

Fotoexpositie in het centrum van Ede

4.500,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Fierce! Evenementen

3.650,00

Stichting Kernhem

Organiseren van beeldende kunst, exposities en concerten in Huis Kernhem 2021

13.950,00

Stichting Museum Vliegbasis Deelen

2021

49.842,00

Stichting Nederlands Tegelmuseum

2021

103.934,00

Stichting Kijk- en Luistermuseum Bennekom

2021

74.835,00

Stichting Cultura

2021

5.687.338,00

PEK Platform Edese Kunstenaars

Jaarprogramma 2021

10.000,00

Stichting 't Winkeltje

Het in standhouden van de kruidenierswinkel 2021

15.423,00

Stichting Militaire Historie Ede

Instandhouding en uitdragen militaire historie Ede

45.000,00

Stichting Openluchttheater Ede

2021

97.864,00

Stichting Live Stage Marnix

muziekoptredens "Americana"

1.500,00

Stichting Historisch Museum Ede

2021

119.714,00

Culturele Vereniging De Kijkdoos

2021

6.500,00

Muziektheater De Plaats

Voorstelling over leven en nalatenschap Helene Kroller Muller

3.000,00

Stichting Het Luntersche Buurtbosch

concerten en kleinkunstvoorstellingen 2021

3.000,00

Buurt Ede en Veldhuizen

instand houden van de buurt Ede en Veldhuizen

1.528,00

Stichting SEC KunstWerkplaats

Kunstcafé 2021

4.500,00

Stichting SEC KunstWerkplaats

Edese familiefilm Blijven, Komen en Gaan in Pathé

5.000,00

Stichting SEC KunstWerkplaats

Popup Festival on tour 2021

1.528,00

Stichting Akoesticum

2021

75.000,00

Stichting Cultureel Café Dante

Organiseren van culturele avonden 2021

3.500,00

Edese Concertzaal B.V.

Festival Klassiek in Oud-Ede

25.000,00

Stichting Omroep Ede

Verzorgen van radio- en TV uitzendingen in 2021

219.678,00

Vereniging Oud Lunteren

Activiteiten in Historisch Museum Lunteren 2021

70.770,00

Stichting Kunstbestek

Kunstfestival voor kinderen Bennekom

5.000,00

Stichting Cultura

tentoonstelling in het Nederland Tegelmuseum

5.000,00

Persoon

Muziek-wandelvoorstelling Wekeromse zand

1.500,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Creatieve Vrijplaats Ede - Graffiti-Vrijplaats

3.000,00

BrandEvolve

Musicale livestream

1.500,00

Stichting Stingerbol

Stimulering belangstelling voor de opera Nieuw

3.500,00

Stichting Kernhem

aanvullende aanvraag:organiseren van beeldende kunst, exposities en concerten in Huis Kernhem

12.000,00

Momotheaterwerkplaats

Sculptuurland

2.500,00

Stichting Erfgoed Ede

bewaren van Edes cultureel erfgoed

10.000,00

Persoon

Instandhouding tegelroute Lunteren

1.250,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Muziekstudio creeren voor jongeren

600,00

Stichting Atelierroute Lunteren

Atelierroute 2021

2.500,00

Stichting Torenmuziek Nederland

Torenmuziek Ede

10.135,00

St. Koorschool Midden-Gelderland

Uitvoering Mattheus Passie Jan Rot

10.000,00

Stichting World Town Music

Freedom in the Park

1.500,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Gecombineerde lancering graffiti HOF

2.000,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

realisatie streetart HOF in Wageningen

5.000,00

Stichting P-Art

The Big Draw Ede

11.000,00

P. O. V. Cicilia

ContribUte festival

6.000,00

G. Blaney Davidson

Indische Salon

1.446,00

Theatergroep Maanlanders

Maanlanders picknick

20.000,00

Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland

NJO Muziekzomer Gelderland

8.000,00

Stichting Akoesticum

Pegasus Wandelfestival 25-09-2021

40.000,00

BrandEvolve

Proving Grouds Aftermath

1.500,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Beschilderen van de 'Wijde Veltweg' tunnel t.b.v. Airborne

5.000,00

Stichting Cultura

exposities in Cultura Galerie

16.000,00

P. Bouter/ The Coincidences

The Coincidences & Friends meet the Stingerbol

900,00

Stichting Stingerbol

Visualisatie Opera

1.500,00

I4nature

Youth world food day, proeftuin

6.000,00

Stichting Woest & Bijster

beeldenroute en theaterfestival

125.000,00

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

Start uitvoering samenwerkingsagenda onderdeel nieuwe generaties

44.000,00

Stichting Trapakkers Ede

2021

10.175,00

Cultuur Beeldende kunst/overige - Totaal

7.022.060,00

Dorps- en Wijkwinkelcentra

Vereniging Centrum Promotie "Stadspoort"

2021

7.462,00

Winkeliersvereniging Rozenplein

Uitbreiding feestverlichting tijdens de donkere dagen

2.520,00

Winkeliersvereniging Winkelcentrum Ede Parkweide

feestverlichting winkelcentrum 2021

4.162,00

Ondernemend Otterlo

Kerstverlichting en aankleding centrum van Otterlo

2.000,00

Ondernemend Ederveen

sfeeracties en activiteiten centrum Ederveen

3.319,00

Stichting Ondernemersfonds Bennekom

div. activiteiten, evenementen en onderhoud/ontwikkeling van het centrum

20.000,00

Algemene Middenstandsvereniging Lunteren

consumentenacties en verfraaiing van het centrum

20.944,00

Vereniging Winkelcentrum Veldhuizen (Bellestein)

Upgrading en Akties

5.764,00

Middenstandvereniging Harskamp

Diverse activiteiten om het dorp levendig en aangekleed te houden

3.400,00

Dorps- en Wijkwinkelcentra - Totaal

69.571,00

Food

Stichting Smaakstad Ede

Food

15.000,00

Stichting Smaakstad Ede

Foodfloor

5.500,00

CNS Basisschool Louise de Coligny

Lesprogramma's, aanleg voedselbos en moestuin m.b.t. gezond eten

10.000,00

Marketing Kunst Daan Overeem

Pilot t.b.v. bewegen consumenten om anderste kopen, koken en eten.

12.000,00

Basisschool Calluna

stimulering van gezonde en duurzame voedselkeuzes

15.000,00

Lekker Lupine

Hoe voeden we de wereld in 2050 dmv de lokaal geteelde lupineboon

5.385,00

Stichting Smaakstad Ede

Organisatie en uitvoering van de voedselraad

7.500,00

Stichting Smaakstad Ede

Foodfloor 2 Hoe maak ik de impact van mijn initiatief zichtbaar en meetbaar?

1.550,00

Speeltuinvereniging De Zanderij

Publiekelijk toegankelijke moestuinbakken

7.500,00

Food - Totaal

79.435,00

Gevelverbetering

Van Ravenswaaij Lunteren

Grotestraat 42-44 te Ede

10.000,00

BV Grondex. Midden Gelderland

Gevelverbetering Grotestraat 3 Ede

10.000,00

Gevelverbetering - Totaal

20.000,00

Groene daken

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

240,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

266,00

Persoon

Groene daken

720,00

Persoon

Groene daken

740,00

Persoon

Groene daken

460,00

Persoon

Groene daken

720,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

146,00

Persoon

Groene daken

600,00

Persoon

Groene daken

120,00

Persoon

Groene daken

600,00

Persoon

Groene daken

100,00

Persoon

Groene daken

360,00

Persoon

Groene daken

180,00

Persoon

Groene daken

452,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

360,00

Persoon

Groene daken

150,00

Persoon

Groene daken

420,00

Persoon

Groene daken

120,00

Persoon

Groene daken

400,00

Persoon

Groene daken

260,00

Persoon

Groene daken

340,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

420,00

Persoon

Groene daken

240,00

Persoon

Groene daken

540,00

Persoon

Groene daken

480,00

Persoon

Groene daken

700,00

Persoon

Groene daken

380,00

Persoon

Groene daken

360,00

Persoon

Groene daken

200,00

Persoon

Groene daken

456,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

400,00

Persoon

Groene daken

300,00

Persoon

Groene daken

320,00

Persoon

Groene daken

120,00

Persoon

Groene daken

480,00

Persoon

Groene daken

400,00

Persoon

Groene daken

120,00

Persoon

Groene daken

120,00

Persoon

Groene daken

400,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

200,00

Persoon

Groene daken

340,00

Persoon

Groene daken

750,00

Persoon

Groene daken

640,00

Persoon

Groene daken

200,00

Persoon

Groene daken

520,00

Persoon

Groene daken

180,00

Persoon

Groene daken

180,00

Persoon

Groene daken

540,00

Persoon

Groene daken

280,00

Persoon

Groene daken

640,00

Persoon

Groene daken

420,00

Persoon

Groene daken

740,00

Persoon

Groene daken

320,00

Groene daken - Totaal

26.890,00

Groene schoolpleinen

Basisschool de Ontdekking

Groene Schoolpleinen

10.000,00

CNS Basisschool De Vlinderboom

Groene schoolpleinen

10.000,00

CNS basisschool Het Startpunt

Groene schoolpleinen

10.000,00

Groene schoolpleinen - Totaal

30.000,00

Incidentele subsidies

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Ketenzorg Dementie 2021

200.000,00

Stichting Malkander

Uitbreiding Schakelpunt

44.222,00

Stimenz

Koplopertraject 2021-2022

339.500,00

Stichting Malkander

extra inzet jongerenwerk ivm corona

71.250,00

Identitycraft

IdentiyBoost workshops voor jongeren in coronatijd

1.880,00

Stichting Netwerk Dien je Stad

Activiteiten en maatjestrajecten voor jongeren

14.360,00

Identitycraft

De BuitenBoost

1.975,00

Identitycraft

Een Boost! kampvuursessie

1.920,00

Sportservice Ede B.V.

Voorjaarskamp

270,00

Freak Events & Entertainment

Voorjaarskamp Inside-out ism Malkander

847,00

Sportservice Ede B.V.

Buurtproject jongeren kennismakem met sport en cultuur

1.350,00

Identitycraft

Inzet Identitycraft tijdens voorjaarskamp Malkander

495,00

Stichting Buurt en Clubhuis De Meerpaal

Pilot LDO de Meerpaal

42.000,00

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren

Pilot LDO gemeente Ede

16.000,00

Stichting Steunfonds Bouwend Nederland afd ZW Veluwe

Duurzame arbeidsmarkt voor de regionale bouwsector

47.045,00

Stichting Tot uw dienst

Compensatie Corona verlies 2020

12.500,00

Hugo Zorg & Sport

Online fifatoernooi

1.200,00

Sportservice Ede B.V.

Bewging en gezondheid stimuleren

620,00

Stichting Youké Sterke Jeugd

Pilot De Fonkel

79.800,00

Stichting de Onderwijsspecialisten

Netwerkcoordinator VSO/Pro regio Foodvalley

42.000,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Extra inzet SMW 2021

45.000,00

COG / Knooppunt Techniek

Coördineren van activiteiten van partners in regio Foodvalley

93.600,00

MEE Veluwe

Plezier Op School (training 2)

3.120,00

De Parels Compagnie BV

Ontwikkelen en realiseren van Honk1 mobiel

50.000,00

Werkkracht Ede B.V.

Het leveren van personeelscapaciteit ten behoeve van hetLeerwerkloket in 2021

30.000,00

Stichting Aan de Slag

Regionale pilot 18+ onderwijsuitvallers, uitgevoerd door Stichting Aan d Slag

50.000,00

MEE Veluwe

Uitbreiding ondersteuning CJG Ede

15.522,00

Stichting Netwerk Dien je Stad

MDT Perspectief op de Jeugd

7.400,00

Sportservice Ede B.V.

Wandeluitdaging Ede

13.200,00

Spectrum

organiseren van activiteiten samen met jongeren

13.748,00

Mura Zorgadvies

Versterken en uitbreiden preventie Gezondhuizen

13.108,00

Stichting Malkander

perspectief op de jeugd MDT

25.400,00

Stichting Malkander

Herstelagenda Thema Sociaal Verbonden

9.801,00

Stichting Malkander

Extra inzet jongerenwerk in het kader van corona in de 2e helft van 2021.

49.875,00

UWV

Project versterkte intake van UWV

100.455,00

Pro Persona

Buiten de lijntjes

115.291,00

Stichting Bosbad Lunteren

het bieden van openlucht zwemvoorzieningen gedurende dezomermaanden

47.778,00

Stichting Zwembad Bennekom

SPUK subsidie 2020

88.750,00

Stichting Zwembad Bennekom

Uitbetaling SPUKIJZ subsidie over Q1 en Q2 van 2021

17.020,00

Stichting Bosbad Lunteren

Het bieden van een open lucht zwemvoorziening gedurende 4 maanden van het jaar

88.268,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Talentontwikkeling en educatie in Urban Arts.

10.000,00

Universiteit Utrecht (Geesteswetenschappen)

BWI+traject in relatie met Regiodeal Food Valley

400.000,00

Youth for Christ Youth Valley

Jongeren extra empoweren rond corona

17.500,00

Provincie Gelderland

Versterking kennis- en innovatiecluster (Spoor 3 Regiodeal Foodvalley)

5.000.000,00

IrisZorg

Lokale Verslavingspreventie

35.000,00

Stichting Dierentehuis De Hof van Ede

Nieuwbouw De Hof van Ede

328.000,00

Expat Center Food Valley

Eenmalige bijdrage (25k) in de opstartkosten van het Expat Center Foodvalley op een nieuwe locatie

25.000,00

Stichting De Instap

Nazorg ex-gedetineerden d.m.v. huisvesting plus

12.000,00

Incidentele subsidies - Totaal

7.624.070,00

Incidentele subsidies (80% voorschot)

UWV

Inzet 0.5 fte Adviseur Werk tbv het LWL (arbeidsmarktregio)

30.000,00

Stichting Opleidings- en OntwikkelingsfondsLevensmiddelenindustrie

Begeleiding en opleiding naar een baan in de agrofoodsector

96.000,00

Incidentele subsidies (80% voorschot) - Totaal

126.000,00

Instandhouding Erfgoed Ede

Stichting Sjofar

Gebouw de Wissel - Bettekamp 99 te Ede

6.375,73

Persoon

Berkenlaan 2 Ede GM175

1.578,95

Persoon

Dickenesweg 5 te Bennekom

4.114,89

Persoon

Boerderij Havesteyn

8.900

Persoon

Verbindelaarsweg 110 te Ede

8.500

Persoon

GM214 Schralenhouw 4 te Ede

8.900

Persoon

Klinkenbergerweg 63 Ede

2.063,38

Persoon

Langeweideweg 26 Ede

4.971,77

Persoon

Langeweideweg 24

5.790,63

Persoon

Julianastraat 38 te Lunteren

7.497,03

Persoon

Meester Scheepstraplein 1 Lunteren

5.997,48

Persoon

Stationsweg 31 (Regina) te Ede

8.900

Persoon

Stationsweg 33 (Sonnevanck) te Ede

8.900

Persoon

Stationsweg 58 te Ede (0228/BP017)

4.601,8

Advance Ventures B.V.

Villa Piermont

5.429,96

Persoon

Bene Vita, Edeseweg 26 te Bennekom

6.341,5

Persoon

Klein Hees

4.948,36

Persoon

Onderofficierswoning GM056 - Klinkenbergerweg 68 Ede

2.138,55

Persoon

Berkenlaan 4 Ede

5.467,54

Protestantse Gemeente Ede

Beatrixlaan 54 te Ede Monumentnr: 487

6.252,36

Persoon

Artillerielaan 18 te Ede

191,66

Persoon

Oase Oude Bennekomseweg 14 Ede

9.000

VvE Het Ericapark

Huize Erica en Park Ericapark 1 GM030

6.889,38

VvE Het Ericapark

GM207 Ericapark 2 t/m 23

6.563,85

VvE Het Ericapark

GM225 Ericapark 24 t/m 52

8.900

Persoon

Veenderweg 34a

6.794,81

Persoon

Huize Merletten GM036 te Bennekom

8.900

Persoon

Betula Alba Edeseweg 72 te Bennekom

2.925

Persoon

Herstellen en vervangen houtwerk aan de boerderij

8.900

Van Doorn Developments BV

Onderhoud daken en goten en aanbrengen spuwer

3.986,4

Persoon

Vervangen glaswerk en restauratie voordeur en balkondeuren

8.900

Instandhouding Erfgoed Ede - Totaal

189.621,03

Jeugdactiviteiten en preventie

Speeltuinvereniging De Korenbloem

Exploitatie speeltuin met aandacht voor milieu

31.741,60

Stichting Speelotheek "t Retourtje

uitlenen van spelmateriaal aan kinderen

18.982,98

Youth for Christ Youth Valley

Preventieve zorg rond jeugd op straat etc.

140.314,47

Speeltuinvereniging De Zanderij

Speeltuin aktiviteiten 2021

21.000,00

Ds. G.H. Kerstencentrum

Uitvoeren van preventieve opvoedingsondersteuning 2021

19.247,76

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren

Talentplus 2021

12.000,00

Pro Persona GGZ

Cultuurrijke zorg Ede 2021

47.355,00

Stimenz

Jeugdwerk 2021

210.222,20

Speeltuinvereniging Jong Harskamp

Jeugdactiviteiten en instandhouding 2021

12.730,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Astrant 2021

200.000,00

MEE Veluwe

Opvoedingsondersteuning jeugdmaatschappelijk werk

195.464,47

The Girl Movement

Participeren van meisjes / vrouwen (11-25jr) met een vluchtachtergrond

10.000,00

Stichting Het Kernhuis

Studiecentrum - huiswerkbegeleiding bieden aan de jeugd

37.226,00

Stichting Youké Sterke Jeugd

Uitvoering meekijkteam Ede; onderdeel ambulante observatie en diagnostiek 2021

129.740,00

Persoon

Creatieve activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie

624,00

Stichting Youké Sterke Jeugd

Extra inzet meekijkteam

19.297,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

inzet SMW Collectief aanbod Vrienden extra PO

2.997,00

Pro Persona Connect Afdeling Preventie

Collectie GGZ Preventie 2021

10.603,00

Stichting Youth for Christ Nederland

Drugspreventie en aanpak huiselijk geweld statushouders

15.000,00

MEE Veluwe

Pilot hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong

11.200,00

Stichting Malkander

Verzorgen van studiebegeleiding door studiecentrum Ericahorst

11.000,00

Jeugdactiviteiten en preventie - Totaal

1.156.745,48

Jeugdactiviteiten en preventie WS

Hervormde Jeugdclub Otterlo

Jeugdactiviteiten 2021

685,73

Scouting Jan Hilgers

Jeugdactiviteiten 2021

4.473,19

Jeugdraad Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren

Jeugdactiviteiten 2021

3.504,82

Jeugdraad PKN Bennekom

jeugdactiviteiten 2021

3.687,68

Scouting Bennekom

jeugdactiviteiten 2021

4.920,51

Scouting Lunteren

jeugdactiviteiten 2021

4.920,51

Gereformeerde Kerk PKN Lunteren

Jeugdactiviteiten 2021

320,01

Scouting Tarcisius Ede

Jeugdactiviteiten 2021

3.785,01

Scouting Pieter Maritz

Jeugdactiviteiten 2021

3.785,01

Hervormde Gemeente Ede

Jeugdactiviteiten 2021

4.374,88

Hervormde gemeente Wekerom

Jeugdactiviteiten 2021

1.645,74

Jeugdwerk Hervormde Gemeente Lunteren

jeugdactiviteiten 2021

2.742,90

Waterscouting Musinga-Rijn

Jeugdactiviteiten 2021

4.920,51

Jeugdraad Maranathakerk Lunteren

Jeugdactiviteiten 2021

685,73

Hervormde Gemeente Harskamp

Jeugdactiviteiten 2021

944,78

NGK Ede Jeugdwerk

Jeugdactiviteiten 2021

990,49

Scouting de Langenberg Ede

Jeugdactiviteiten 2021

4.920,51

Stichting Fantasieland

Jeugdactiviteiten 2021

4.403,84

Stichting Kinderdorp Bennekom

Jeugdactiviteiten 2021

6.380,00

Stichting Fantasieland

Jeugdactiviteiten 2021

1.000,00

Jeugdactiviteiten en preventie WS - Totaal

63.091,85

Jubilea

Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom

Jubileumconcert

500,00

Historische Vereniging Oud-Bennekom

75-jarig jubileum

750,00

Kath. Sportvereniging Fortissimo

Jubilea

750,00

Chr. Korfbalvereniging DVO

Uitbrengen Glossy t.b.v. 75-jarig jubileum

750,00

Bennekomse Bridge Club

75 jarig Jubileum Bridge Club Bennekom

750,00

Jubilea - Totaal

3.500,00

Onderwijsondersteuning

Stichting IVN

2021

35.050,00

Onderwijsondersteuning - Totaal

35.050,00

Onderwijsachterstand

Stichting voor Chr. Nat. Schoolonderwijs Ede e.o.

2021 De Schakel

100.000,00

CSG Het Streek

Internationale Schakelklas

108.000,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Ondersteuning vanuit JMW van kinderen 0 t/m 4 jaar

24.719,00

CSG Het Streek

Ondersteuning kwetsbare jongeren

35.000,00

Berséba

VVE- Toeleiding peuteropvang 2021

26.500,00

Onderwijsachterstand - Totaal

294.219,00

Onderwijsondersteuning

Spelenderwijs Ede B.V.

Doorgaande leerlijn Proominent/Spelenderwijs

41.631,00

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede

Klusklas De Bongerd/ De Kern

10.000,00

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede

Voortzetten van een leergemeenschap voor en vroegschools

10.241,00

MEE Veluwe

Ondersteuning kinderen met hoogbegaafdheid

24.000,00

Koning David school

Pilot kindercoaching op school

5.000,00

Koepelschool

praktische taken voor leerlingen uit de Klusklas

3.000,00

CNS De Triangel

Klusklas bovenbouw

5.000,00

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes

Inzet HBO'er in de Peuteropvang

16.723,00

Stadhouder Willem III school

Opzetten van een klusklas

3.000,00

School met de Bijbel "De Kraats" te Bennekom

Doe-activiteiten opzetten voor leerlingen

3.000,00

St. Ede voor Islamitische Onderwijs en Opvoeding Al Amana

Doorontwikkelen, implementeren en borgen van beleid

20.000,00

CSG Het Streek

Activiteiten ter bevordering van goede samenwerking tussen verschillende partijen

50.000,00

Vereniging Scholen met de bijbel Lunteren

Klusklas

3.000,00

Onderwijsondersteuning - Totaal

194.595,00

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

De Langenberg B.V.

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

1.136,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

192,00

30ML Ede

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

6948,00

De Lunterse Boer

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

3.142,00

Pathé Theatres BV

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

17.799.00

Happy Bodies Ede

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

789,00

Premier CV

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs

4.031,00

Ondersteuning controle coronatoegangsbewijs - Totaal

34.037,00

Ontmoeting en Ondersteuning-herstelopg. Covid

Theober Holding B.V.

Diner met Kerst voor eenzame inwoners en daklozen op 21 december

7.500,00

Theober Holding B.V.

Diner met Kerst voor eenzame inwoners en daklozen op 22 december

7.500,00

Stichting Koffieluitjes Ede

verzorgen van ontmoetingen en activiteiten voor eenzame ouderen

7.500,00

Stichting Dorpshuis Ederveen

Senioren activiteiten

4.100,00

Prot.Chr. Stichting Meet-inn

Koken voor en door jongeren en taalactiviteiten voor anderstaligen of Nederlandse ouders

7.275,00

Wijkcomite Kernhem "De Vleermuis"

Bewonersinitiatieven

1.500,00

made by Minke

COVID steun- en herstelregeling

7.500,00

Ontmoeting en Ondersteuning-herstelopg. Covid - Totaal

42.875,00

Peuteropvang

Stichting Protestants Christelijke Speelzaal Ede

peuteropvang

112.973,00

Kinderopvang Prins Vleermuis Kazerne BV

2021 Pedagogisch beleid

20.529,00

Kinderopvang Prins Vleermuis Kazerne BV

2021 Kazerne

45.484,00

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes

2021

131.270,00

KindRijk Kinderopvang B.V.

2021

125.571,00

Spelenderwijs Ede B.V.

Maatwerk leveren over 2021

50.000,00

Spelenderwijs Ede B.V.

Peuteropvang 2021

1.211.168,00

Spelenderwijs Ede B.V.

Continuere VVE groep minimaal 4 uur per week

122.480,00

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin

De Bron en de Wegwijzer

73.023,00

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin

Inzet HBO’er in kindcentra

29.727,00

Stichting Cultura

De VoorleesExpress 2021

47.330,00

Vereniging Scholen met de bijbel Ederveen

2021

30.000,00

School met de bijbel De Zaaier

opvang peuters

9.000,00

Partou kinderopvang

Peuteropvang met VVE

37.050,00

Kinderopvang Prins Vleermuis Kernhem BV

Instroomtraining Uk en Puk / opleidingskosten VVE 2021

4.000,00

Kinderopvang Prins Vleermuis Kazerne BV

Instroomtraining Uk en Puk / opleidingskosten

9.000,00

KindRijk Kinderopvang B.V.

VVE scholing en bijscholing 2021

20.250,00

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes

Opleiding en scholing VVE

1.454,66

Stichting Istia

tegemoetkoming in de opleidingskosten

2.779,00

KindRijk Kinderopvang B.V.

Tutoring 2021

4.320,00

Spelenderwijs Ede B.V.

Scholing VVE basis 3 PM-ers

3.612,00

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin

VE-scholing 2021

1.495,00

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Benjamin

Tutoring 2021

12.720,00

Peuteropvang - Totaal

2.105.235,66

Recreatie

Stichting Recreatie Veluwe & Vallei

2021

7.500,00

Veluwe Fiets 4-daagse Otterlo

fiets 4-daagse

2.300,00

Recreatie - Totaal

9.800,00

Sociale basis en preventie

Humanitas district Oost / afdeling Nederrijn

Thuisadministratie 2021

9.560,00

Stichting Present Ede

2021

67.500,00

Stichting Repair Café Ede

2021

650,00

Vier het Leven

Begeleiden van ouderen bij bezoek sociale-culturele activiteiten

2.500,00

NPV afd. Ede

2021

4.000,00

Slachtofferhulp Nederland, regio Oost

Hulpverlening 2021

34.488,00

Stichting mobiele belastinghulp Ede

Intensieve hulp bij thuisadministratie

1.000,00

's Heerenloo regio Gelderland Midden

Peuterinloop Publieksboerderij Proosdij 2021

10.000,00

's Heerenloo regio Gelderland Midden

Instandhouding/ontwikkeling Publieksboerderij Proosdij 2021

81.342,66

Parkinson Vereniging

laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson

2.500,00

Stichting Tot uw dienst

Ondersteuning van de minima

172.377,00

Stichting DPE in uitvoering

2021

66.975,00

Stichting Kinderboerderij de Oude Hofstede

De Oude Hofstede 2021

62.228,31

Indigo

Collectie GGZ Preventie 2021

85.321,00

Stichting KenHem Community

Versterken sociale basis in wijk Kernhem

103.836,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Huiskamer voor senioren 2021

12.000,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

PGO, FC en BOS 2021

905.042,24

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Maatschappelijk werk (Jeugd en volwassenen) 2021

1.537.556,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

Cultuurvertalers 2021

56.739,00

Toon Hermans Huis Ede

Open huis en activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten

15.000,00

Vereniging Zeeheldenbuurt

Leefbaarheidsactiviteiten in de Zeeheldenbuurt 2021

7.500,00

Stichting Dorpshuis Ederveen

Dorpshuis als ontmoetingscentrum 2021

65.600,00

Stichting Sabiel

Verbetering participatie van vrouwen en meisjes in de Edese samenleving

2.500,00

Stichting COSBO Ede

2021

15.035,00

Houtclub Ede

Bieden van zinvolle dagbesteding door werken met hout

17.000,00

Onderling Sterk Ede (OSE)

Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking in Ede

8.760,91

Stichting Ana Upu

Ontmoetingsplek voor mantelzorgers

7.083,00

Stichting Buurtgezinnen.nl

Gezinnen ondersteunen elkaar 2021

85.285,00

Stichting De Velder

Mantelzorgtrefpunt de Velder

4.467,00

Stichting Koffieluitjes Ede

Vergroten van het netwerk en het welbevinden van eenzame ouderen

53.445,00

Stichting Buurt- en Clubhuiswerk Ede-West

Buurtgerichte aktiviteiten in De Kolk gedurende jaar 2021

157.207,86

Stichting Het Kernhuis

2021

157.067,51

Stimenz

Maatschappelijk werk

253.712,97

Stichting Ontmoeting

Inloophuis Thuis in Zuid 2021

7.638,00

Bewonerscomité Flower Power

FlowerPower 2021

10.715,00

Stichting Netwerk Dien je Stad

Hulp aan kwetsbare mensen

334.850,00

Stichting Sociaal Kultureel Werk Bennekom

Sociaal Cultureel Werk 2021

81.125,07

Stichting Dorpshuis Otterlo

2021

116.364,69

Unie van vrijwilligers afdeling Ede

2021

2.350,00

Stichting De Velder

Wijkcentrum voor Veldhuizen

70.195,00

Stichting VanHarte

Versterking sociale samenhang, bestrijding eenzaamheid en sociaal isolement

10.000,00

St. Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

Huiskamer Bij Bosshardt Ede 2021

48.745,72

Prot.Chr. Stichting Meet-inn

2021

18.000,00

Stichting De Vluchtheuvel - Lunteren

2021 Maatschappelijke ondersteuning

8.758,24

Stichting Buurt en Clubhuis De Meerpaal

Activiteiten bewoners Ede-Zuid en clubhuiswerk

174.292,44

Stichting Sabiel

Werkgroep Wereldvrouwen

3.000,00

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren

organiseren van sociale en culturele activiteiten in Lunteren

210.000,00

Alzheimer Nederland

Het Alzheimer Trefpunt

1.250,00

Stichting Malkander

2021

3.382.585,00

Dorpshuis Wekerom

2021

130.000,00

Voedselbank Ede

Voedselbank 2021

14.500,00

Indigo

Collectieve GGZ preventie kinderen en jeugdigen

20.902,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

cursusgroep Vrienden

4.547,00

Buurtbusvereniging Wekerom

Passagiers vervoeren met de buurtbus in regio

500,00

Stichting Malkander

Actie Delen maakt blij

480,00

Opella, Chr. Stichting voor wonen, zorg en welzijn

inzet SMW Collectief aanbod Vrienden extra VO

2.997,00

Stichting Malkander

JMZ GO! fase 2

11.000,00

N.H. Hulstein-Heinsdijk

Verbetering contacten tussen Moslims en Christenen

1.500,00

Buurtcomitee Componistenbuurt Ede

Verbinden buren jong en oud

2.175,00

Sociale basis en preventie - Totaal

8.733.749,62

Scholingsvouchers Regio Foodvalley 21-22

Persoon

een scholingsvoucher

1.035,00

Persoon

een scholingsvoucher

885,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

877,95

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.475,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.095,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.329,79

Persoon

een scholingsvoucher

369,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.490,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

850,00

Persoon

een scholingsvoucher

469,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

750,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

893,32

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

772,29

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.183,95

Persoon

een scholingsvoucher

1.084,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.495,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.491,29

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.310,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

608,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.299,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.324,95

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

565,00

Persoon

een scholingsvoucher

600,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

306,00

Persoon

een scholingsvoucher

835,85

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

632,33

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.395,00

Persoon

een scholingsvoucher

1.500,00

Scholingsvouchers Regio Foodvalley 21-22 - Totaal

113.571,72

Sportaccomodaties

Zwembad De Peppel BV

exploiteren en beheren van Zwembad de Peppel BV

1.508.492,98

Stichting Zwembad Bennekom

2021

194.147,00

Stichting Combiproject Peppelensteeg

beheer en exploitatie 't schuttersveld

26.917,00

Stichting Bosrand Ede

onderhouden en optimaliseren van de Bosrand Ede

8.334,00

BSV Moorfielders

Aanleg verlichting softbalveld, dugouts, beregening en slagkooi

265.496,00

TV Ederveen

Sportactiviteiten TV Ederveen

10.000,00

Sportaccomodaties - Totaal

2.013.386,98

Sportactiviteiten Jeugd WS

Sportvereniging Otterlo

Sportactiviteiten jeugd

1.567,28

Reddingsbrigade Ede

Sportactiviteiten jeugd

665,02

HV Reehorst Handbal

Sportactiviteiten jeugd

1.176,03

Heiduikers

Sportactiviteiten jeugd

1.137,05

Evoba '70

Sportactiviteiten jeugd

434,97

Karateschool Fightin Nabil

Sportactiviteiten jeugd

3.263,75

Gehandicaptensportvereniging WAAG

Sportactiviteiten jeugd

1.701,08

Voetbalvereniging DTS '35

Sportactiviteiten jeugd

9.338,08

Chr. Gymnastiekvereniging DOK-Ede

Sportactiviteiten jeugd

14.943,50

ZVV Ede

Sportactiviteiten jeugd

989,58

Edese Volleybalvereniging TWEEVV

Sportactiviteiten jeugd

2.372,16

BSV Moorfielders

Sportactiviteiten jeugd

1.673,28

Voetbalvereniging Blauw-Geel '55

Sportactiviteiten jeugd

6.146,32

De Cirkel Schaakvereniging

Sportactiviteiten jeugd

547,74

Volleybalvereniging DOS

Sportactiviteiten jeugd

1.288,80

Chr. Korfbalvereniging DVO

Sportactiviteiten jeugd

3.386,24

Chr. Korfbalvereniging Reehorst '45

Sportactiviteiten jeugd

2.645,68

Edese IJsvereniging

Sportactiviteiten jeugd

789,36

Chr. Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterk

Sportactiviteiten jeugd

4.600,88

Turnclub passie in turnen Lunteren

Sportactiviteiten jeugd

4.633,10

Tennisvereniging Otterlo

Sportactiviteiten jeugd

1.593,20

Sport- en spelvereniging De Peppelaars

Sportactiviteiten jeugd

1.546,23

Tennis Club Lunteren

Sportactiviteiten jeugd

1.322,80

Voetbal Vereniging Bennekom

Sportactiviteiten jeugd

8.537,28

Mixed Hockey Club Ede

Sportactiviteiten jeugd

5.125,12

VV Ede - Victoria

Sportactiviteiten jeugd

1.315,60

Badmintonclub Netwerk Ede

Sportactiviteiten jeugd

563,85

Wielervereniging Ede

Sportactiviteiten jeugd

1.014,93

Edese Hengelsportvereniging Voor ons Plezier

Sportactiviteiten jeugd

1.933,20

Sportvereniging Harskamp

Sportactiviteiten jeugd

983,84

Exalto Sport

Sportactiviteiten jeugd

2.190,96

Tennisvereniging Keltenwoud

Sportactiviteiten jeugd

1.304,16

Chr. Gymnastiek Vereniging Ganoteon

Sportactiviteiten jeugd

2.136,05

Gymnastiek- en Rekreatiesportvereniging Sparta

Sportactiviteiten jeugd

2.458,25

Gymvereniging DOTO Harskamp

Sportactiviteiten jeugd

2.738,70

Basketbalclub BCE 78

Sportactiviteiten jeugd

612,18

Edesche Zwem- en Poloclub Polar Bears

Sportactiviteiten jeugd

16.531,49

Edese Tennis Club

Sportactiviteiten jeugd

1.441,44

Safety and Protection

Sportactiviteiten jeugd

1.159,92

Ruitersport Vereniging Roosendaal

Sportactiviteiten jeugd

483,30

Bennekomse Zwemvereniging De Vrije Slag

Sportactiviteiten jeugd

5.673,27

F.C. Jeugd

Sportactiviteiten jeugd

2.302,48

Sportactiviteiten Jeugd WS - Totaal

126.268,15

Sportevenementen/Stimulering

Stichting Bosbad Lunteren

2021

150.709,00

Veluwe Open BJJ

Internationaal sporttoernooi Braziliaans Jiu Jitsu

2.000,00

Stichting Sport en Recreatie Otterlo

2021

12.700,00

Stichting Skeelersport Otterlo

jaarlijkse Skeelerronde van Otterlo

869,00

Sportforum Ede

Ondersteuning sportbeleid gemeente Ede

2.500,00

La Luna Rodars

Rolschaatsen indoors

400,00

Voetbalvereniging Lunteren

Bevorderen van bewegen i.c.m. voetbal

4.202,00

Nederlandse Volleybalbond

Eredivisiewedstrijden Volleybal

2.500,00

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS)

Nederlands kampioenschap schermen senioren individueel 2021

2.500,00

ZVV Ede

Zaalvoetbal Interland Nederland - Argentinië

2.000,00

Nederlandse Volleybalbond

Organisatie WK dames volleybal

25.000,00

Sportevenementen/stimulering - Totaal

205.380,00

Stimulering opwek hernieuwbare energie

Coöperatie ValleiEnergie Meikade-Zon U.A.

Ledenwerfcampagne Zonnecentrale Meikade

10.000,00

Stimulering opwek hernieuwbare energie - Totaal

10.000,00

Veiligheid

Buurtpreventieteam Ede

Buurtpreventie Maandereng

500,00

Buurtpreventieteam Ede

Veiligheid en leefbaarheid Veldhuizen B

500,00

Buurtpreventieteam Ede

Veiligheid en leefbaarheid Veldhuizen A

500,00

Buurtpreventieteam Ede

Veiligheid en leefbaarheid Kernhem en Oud Zuid

750,00

Veiligheid - Totaal

2.250,00

Wijk- en dorpsraden

Harskamps Belang

2021

1.500,00

Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp

2021

1.500,00

Dorpsraad Lunteren

jaarlijkse activiteiten 2021

2.700,00

Otterlo' s Belang

jaarlijkse activiteiten 2021

1.500,00

Dorpsraad Bennekom

jaarlijkse activiteiten 2021

2.700,00

Plaatselijk Belang De Valk

jaarlijkse activiteiten

1.500,00

Wijk- en dorpsraden - Totaal

11.400,00

Woon/welzijn concepten

Ede Woningen C.V.

Transformatie van vastgoed naar sociale huur

734.915,00

Woon/welzijn concepten - Totaal

734.915,00

TOTAAL

39.435.189,16

Naar boven