Aanvraag vergunning voor het tijdelijk (5 jaar) realiseren van vluchtelingenopvang (woonunits en tijdelijke parkeerplaatsen) aan De Held III, kadastrale gemeente Hoogkerk, Sectie A perceelnummer 3984, ten zuiden rotonde Maresiusstraat te Groningen

Tussen 1 en 9 juni 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

De Held III, kadastrale gemeente Hoogkerk, Sectie A perceelnummer 3984, ten zuiden rotonde Maresiusstraat te Groningen

tijdelijk (5 jaar) realiseren vluchtelingen opvang (woonunits en tijdelijke parkeerplaatsen) (ontvangstdatum 07-06-2022, dossiernummer 202274006)

Groningen, 14 juni 2022

Naar boven