Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Hieros Gamos Family

Naam evenement: Hieros Gamos Family

Naam organisator: Corazon

Datum: 27 juli 2022 tot en met 31 juli 2022

Locatie: Groepskampeerterrein De Banken, Dasselaarweg 45

Zaaknummer: 57706

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 21 juni 2022 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan:

 

 

Naar boven