Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Chr. Huijgensweg 8 in Alphen aan den Rijn

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende.

Op 27 december 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Alphen aan den Rijn een melding ontvangen van een bedrijf aan de Chr. Huijgensweg 8 in Alphen aan den Rijn.

Dit betreft: Het starten van een distributiecentrum.

 

De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021358926.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Naar boven