Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Otto-erf 2 in Waddinxveen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 14 januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het aanleggen van een in- of uitrit op het perceel gelegen aan de Otto-erf 2 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022016566. De aanvraag betreft:

  • inrit/ uitrit

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven