Kennisgeving ontvangst melding, Flevolaan 7 en Vlakwater 15 te Enkhuizen

Op 3 januari 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Flevolaan 7 en Vlakwater 15 te Enkhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000017. De melding betreft:

  • vervangen van lichtreclame

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven