[wijziging Subsidieregeling Jeugd en aansluiting op Onderwijs Montferland 2021 ]

 

[Het college van Burgemeester en Wethouders van Montferland heeft besloten in de regeling "Jeugd en aansluiting op Onderwijs"de grondslag vast bedrag voor leerlingenzorg (92.000,-) te verwijderen.Dit bedrag werd volledig uitgegekeerd aan de IJsselgroep. Bij de laatste kerntakendiscussie is evenwel besloten de inzet van de IJsselgroep te beeindigen. Daardoor vervalt deze grondslag en dient deze uit de subsidieregeling jeugd te worden verwijderd.]

 

College van Burgemeester en Wethouders van Montferland]

Namens deze,

[M.] [Wagener]

[De secretaris,]

mr. P. de Baat

De burgemeester,

Naar boven