Aanvraag vergunning voor het vergroten van een melkveestal aan Formerum Zuid 20A te Formerum

Omgevingsvergunning

  • -

    Ontvangen op 12 januari 2022, Formerum Zuid 20A te Formerum, het vergroten van een melkveestal, kenmerk 2022-0093-194103.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven