Naamswijziging Gemeenschappelijke Regeling en Openbaar Lichaam ‘Gezondheid’ in: ‘SamenTwente’

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid, gehoord het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2022,

 

B E S L U I T

 

in te stemmen met de nieuwe naam ‘SamenTwente’ voor de Gemeenschappelijke Regeling en het Openbaar Lichaam ‘Gezondheid’

 

Artikel 1

In artikel 1 lid 1 sub a van de gemeenschappelijke regeling Gezondheid is ‘Gezondheid’ aangemerkt als werktitel. De definitieve naam is nu bepaald op ‘SamenTwente’.

Artikel 2

In de tekst van de gemeenschappelijke regeling moeten de woorden ‘Gezondheid’ en ‘OLG’ worden geacht te zijn vervangen door ‘SamenTwente’.

Artikel 3
  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de naamswijziging van Gezondheid in SamenTwente is 2 maart 2022.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: naamswijziging Gemeenschappelijke Regeling en Openbaar Lichaam Gezondheid in: SamenTwente.

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid in de openbare vergadering van 2 maart 2022.

De secretaris, de voorzitter,

drs. S. Dinsbach drs. C.F.M. Bruggink

Naar boven