Kennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, dorpskern Krimpen aan de Lek

De gemeente heeft op 17 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer SXO-20220063 voor een vergunning APV/bijzondere wetten voorLoterij tbv nieuwe aanlegsteigers voor de vloot 27-04-2022 op locatie dorpskern Krimpen aan de Lek. De vergunning is verleend.

Inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.

Voor meer informatie over de procedure, of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (de verzenddatum is gelijk aan de datum waarop het besluit is genomen). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Krimpenerwaard, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.

Naar boven