Bekendmaking wijziging Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2021 in verband met Woo

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen en;

 

De burgemeester van de gemeente Vlissingen;

 

hebben besloten om het mandaat als bedoeld in artikel 2.28 van Bijlage 1 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2021 te vervangen door “besluiten op verzoeken om documenten als bedoeld in de Wet open overheid”.

 

Vlissingen, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

De burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven