Bekendmaking besluit aanwijzing contactpersonen Woo Vlissingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft op basis van artikel 4.7 van de Wet open overheid (Woo) besloten om tot 1 mei 2023 bij team DIV 2 personen aan te wijzen als Woo-contactpersoon.

 

Vlissingen, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven