Besluit aanwijzing digitale kanaal Woo-verzoeken Vlissingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

De burgemeester van de gemeente Vlissingen;

besluiten:

 

  • voor het indienen van een elektronisch Woo-verzoek op basis van artikel 4:4 Awb een E-

  • formulier vast te stellen.

 

  • Dat het vastgestelde E-formulier als digitale kanaal wordt aangewezen om een elektronisch Woo-verzoek in te dienen.

 

Vlissingen, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar

De burgemeester van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven