Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Saltshof 1817 Wijchen

Van de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op datum, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is, verlengt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen de beslistermijn (van in beginsel acht weken) met zes weken.

Het besluit tot verlenging van de beslistermijn is op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Saltshof 1817, 6604EN Wijchen, het bouwen van een opbouw op de garage , 18 januari 2022.

 

Naar boven