Verbouwing van woning Vrijburgstraat 24

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de verbouwing van de woning op het adres Vrijburgstraat 24 in Vlissingen (01-06-2022).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de

Naar boven