Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244 te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 1 juni 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een centrumgebouw en twee woningen op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244 te Loosdrecht (zaaknummer Z.69751).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 2 juni 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven