Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Plasweg 27 C in Waddinxveen

Op 17 januari 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2021304791 voor het aanbouwen aan een woning op de locatie Plasweg 27 C in Waddinxveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven