Wijziging uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022

 

Het college van de gemeente Eersel;

 

gelet op het artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t

 

 

om in “Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022” de tekst “tot maximaal € 1.500,-- per aanvraag”, te schrappen.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

  • 2.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Wijziging uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Eersel op 31 mei 2022

burgemeester en wethouders van Eersel,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

 

 

 

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven