Afhandeling milieumelding, Bekersberg 4A in Oirschot, wijzigen van de paardenhouderij, het verplaatsen van de spuiwatersilo en het vergroten van de vaste mestopslag

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende milieumelding heeft ontvangen en afgehandeld:

Locatie:

Bekersberg 4A in Oirschot

Omschrijving:

wijzigen van de paardenhouderij, het verplaatsen van de spuiwatersilo en het vergroten van de vaste mestopslag

Verzenddatum:

18 januari 2022

Zaaknummer:

OIR-2021-0738

 

Procedure

Deze melding ligt niet ter inzage. Tegen deze melding bestaat geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

Naar boven