Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik bij uitbreiding noodopvang Kadastraal perceelnummer 2241

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor voor het brandveilig gebruik bij de uitbreiding van noodopvang op het adres Kadastraal perceelnummer 2241 - Kadastrale sectie C - op het terrein van de voormalige marinekazerne in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven