Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Veken 32, 1716KE Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Veken 32, 1716KE Opmeer

Op 30 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het realiseren van een inrit op het perceel De Veken 32, 1716KE Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000399. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven