Besluit tot wijziging van Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 9 november 2021 motie 349 “ook ondernemers in contactberoepen met een werkplek zijn kwetsbare ondernemers” heeft aangenomen;

 

Besluit de Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I

De Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Aan Artikel 1 Definities wordt toegevoegd:

 • 1.

  lid f: Contactberoepen: de beroepen die in het kader van de coronamaatregelen als 'contactberoepen' beperkingen zijn opgelegd.

 

 • B.

  Aan Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager wordt toegevoegd:

  • 1.

   bij lid 3.a:

   8553 Rijinstructeurs

 • 8691 (Para)medische beroepen

 • 9602 Persoonlijke verzorging

 • 2. lid d: of kan de aanvrager onderbouwen dat de onderneming opereert als tatoeëerder of sekswerker en door de coronamaatregelen is getroffen, ondanks registratie met een andere SBI-code bij de KvK dan genoemd in artikel 3 lid a.

 

 • C.

  In artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag lid d wordt ‘Voor aanvragers die werkzaam zijn in de evenementenbranche: een onderbouwing dat de onderneming in de evenementenbranche opereert en door de coronamaatregelen is getroffen’ vervangen door ‘Voor aanvragers die werkzaam zijn in de evenementenbranche, of als tatoeëerder of sekswerker: een onderbouwing dat de onderneming/ondernemer in de evenementenbranche, als tatoeëerder of als sekswerker opereert en door de coronamaatregelen is getroffen’.

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 18 januari 2022

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven