Realiseren van complexgewijze tijdelijke huisvesting Kadastraal perceelnummer 3057 sectie R

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het realiseren van complexgewijze tijdelijke huisvesting voor (inter-)nationale werknemers op het adres Kadastraal perceelnummer 3057 sectie R te Vlissingen (26-05-2022).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven