Besluiten ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet

 

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2021, in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 juli 2022), heeft besloten gevallen, waarvoor nu de verklaring van geen bedenkingen op grond van art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht geldt, aan te wijzen als gevallen waarvoor:

 

- het Adviesrecht (artikel 16.15a en 16.15b Omgevingswet) van de gemeenteraad geldt;

- verplichte participatie (artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet) op van toepassing is;

- de uitgebreide procedure (artikel 16.65, vierde lid, van de Omgevingswet) op van toepassing is.

 

De gemeenteraad heeft besloten de drie besluiten in werking te laten treden op dezelfde datum als dat de Omgevingswet in werking treedt.

 

De overeenstemming tussen de raadsbesluiten is, dat het gaat om besluiten tot aanwijzing van gevallen die impact op de fysieke leefomgeving hebben en waarbij er meerdere belangen respectievelijk belanghebbenden zijn.

 

Ook heeft de gemeenteraad op 30 september 2021 besloten een Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit in te stellen (artikel 16.15, eerste lid, juncto artikel 17.9 Omgevingswet). Met het besluit kunnen de taken en bevoegdheden van de huidige monumentencommissie en welstandscommissie onder de Omgevingswet worden gecontinueerd. De gemeenteraad heeft besloten het besluit in werking te laten treden op dezelfde datum als dat de Omgevingswet in werking treedt.

 

Burgemeester en wethouders van Opmeer

Naar boven