Kennisgeving ontvangst melding, Elsenburg 9 E, 1602DC Enkhuizen

Op 10 januari 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Elsenburg 9 E, 1602DC Enkhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000089. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven