Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Overmeerseweg 110a te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 25 mei 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie Overmeerseweg 110a te Nederhorst den Berg te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummer Z.71613).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven