Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Maanderbroekweg 11 Ede, het kappen van 5 berken en 3 winterlinden

 

Datum verlenging 13-01-2022

Zaaknummer 2021W2759

Voor de vermelde aanvraag vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvraag de beslistermijn met zes weken verlengd.

 

Naar boven