Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Slagsteeg 6 Bennekom, het bouwen van 2 circulaire vleeskuikenstallen en een loods

 

Datum verlenging 14-01-2022

Zaaknummer 2021W2699

Voor de vermelde aanvraag vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvraag de beslistermijn met zes weken verlengd.

 

Naar boven