Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van een gebouw en het verwijderen van asbest aan Albert van Cuijckstraat 48 te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 10-05-2022 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het slopen van een gebouw en het verwijderen van asbest op de locatie Albert van Cuijckstraat 48 te Asten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer SM22-0447 en op 23-05-2022 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven