Modelpublicatie: Besluitenlijst college 17 mei 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van17 mei 2022 de volgende besluiten genomen:

 

RIB uitstel doordecentralisatie beschermd wonen

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief over het uitstel doordecentralisatie beschermd wonen.

 

 

Naar boven