Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning NUT00 N 385

De gemeente Beekdaelen maakt bekend de navolgende aanvraag omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • plaatsen van een communicatiemast gelegen aan de NUT00 N 385 (binnengekomen 12 mei 2022);

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/22/175233. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningverlening@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Naar boven