Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het dempen van een sloot op het perceel Dorpsweg 78, 1631DH Oudendijk

Op 19 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het dempen van een sloot op het perceel Dorpsweg 78, 1631DH Oudendijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001278. De aanvraag betreft:

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven