Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het renoveren van 44 woningen op het perceel Dr. Lohmanstraat 23 t/m 109

Op 19 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van 44 woningen op het perceel Dr. Lohmanstraat 23 t/m 109. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001292. De aanvraag betreft:

  • Verbouwen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven