Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het verbouwen van een stolpwoning en nieuwbouw van een schuur op het perceel Berkmeerdijk 14, 1713KW Obdam

Op 20 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een stolpwoning en nieuwbouw van een schuur op het perceel Berkmeerdijk 14, 1713KW Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001295. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven