Loszone aan de Magistratenlaan 's-Hertogebosch, het kappen van 2 bomen

Omgevingsvergunning verleend en treedt niet direct in werking

Beschikking die niet ter inzage ligt bij de Informatiebalie

(aangegeven is de datum van het besluit)

Adres of locatie: loszone aan de Magistratenlaan 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het kappen van twee bomen

Aangevraagde activiteiten:Kappen

Kenmerknummer: 079613773220

Datum besluit: 23-05-2022

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken indienen.

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven