6672 Ingekomen omgevingsvergunning - Warande, Parnassialaan Kadastraal perceelnummer 1415A

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 22-5-2022

 

Dossierlocatie: Warande, Parnassialaan Kadastraal perceelnummer 1415A

 

Dossiernummer: 6672

 

Dossieromschrijving: aanbrengen grond t.b.v. dempen deel van de Zeearendtocht en het aanleggen van rijbanen

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven