Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Herenweg 92, 1718AH Hoogwoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Herenweg 92, 1718AH Hoogwoud

Op 10 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het bouwen van een tiny house op het perceel Herenweg 92, 1718AH Hoogwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000349. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure met een behandeltermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

 

Naar boven