Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, OMR01 U 975, De Veken 4, Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, OMR01 U 975, De Veken 4, Opmeer

Op 16 mei 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een verkoopbord op het perceel OMR01 U 975, De Veken 4, Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000370. De aanvraag betreft:

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven