Kennisgeving melding, Vijzelstraat 24, 1601NK Enkhuizen

Op 5 april 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Vijzelstraat 24, 1601NK Enkhuizen. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-000959. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven