Dag van kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad van Meppel maakt bekend dat op maandag 31 januari 2022 de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad van Meppel zal plaatsvinden.

 

Gelegenheid tot inleveren kandidatenlijsten:

Wanneer: maandag 31 januari 2022 van 09.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Waar: bij het centraal stembureau op het stadhuis Meppel, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel.

Wat levert u in:

• Een kandidatenlijst; (model H1);

• Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij. Hiermee mag de inleveraar de aanduiding van de partij boven deze lijst plaatsen. (model H3-1 of H3-2 bij een lijstverbinding);

• Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);

• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die géén lid is van de huidige gemeenteraad. En ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;

• De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4);

• Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald: verklaring van de ontvangen waarborgsom. (model H14);

• Van kandidaten die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden ingeleverd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om in geval van benoeming in de gemeente Meppel te gaan wonen.

 

Heeft u vragen over de kandidaatstelling of wilt u een afspraak maken voor het inleveren van de kandidatenlijst? Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Meppel. Dit kan via het telefoonnummer 14 0522.

 

Naar boven