Omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan tijdelijk gebruik maken van een deel van het plantsoen als parkeerterrein, een wachtruimte voor vrachtwagens gedurende de bouw van een nieuwe supermarkt Vomar en een uitweg (max. 2 jaar) aan Julianaplein, plantsoen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede heeft een omgevingsvergunning verleend. Het college geeft hiermee toestemming voor het in afwijking van het bestemmingsplan tijdelijk gebruik maken van een deel van het plantsoen als parkeerterrein, een wachtruimte voor vrachtwagens gedurende de bouw van een nieuwe supermarkt Vomar en een uitweg (max. 2 jaar) aan Julianaplein, plantsoen .

Waarom publiceert de gemeente Heemstede dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente Heemstede aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen, aan te leggen of de bestemming te wijzigen. Met dit bericht laat de gemeente Heemstede u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

U kunt de omgevingsvergunning bekijken

U kunt de verleende omgevingsvergunning opvragen door een mail te sturen naar: Postbus-BouwEnWoningToezicht@heemstede.nl.

Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning?

U kunt het college van de gemeente Heemstede tot en met 29 juni 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de omgevingsvergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de omgevingsvergunning tegen uw belangen ingaat. U stuurt uw bezwaar per post naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of digitaal via www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/bezwaar-maken-besluit-gemeente.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

  • In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres

  • de datum waarop u uw bezwaar schrijft

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de reden van uw bezwaar

  • uw handtekening

Heeft u een goede reden waarom u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar?

U kunt de rechtbank Haarlem vragen de uitvoering van de omgevingsvergunning tegen te houden voordat de burgemeester een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Houd er wel rekening mee dat u daar kosten voor betaalt.

U kunt op 2 manieren een voorlopige voorziening aanvragen

  • Per post: Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht Algemeen, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

Bel of mail gerust als u meer wilt weten

Bel met Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 023-5485797. Of stuur een mail naar: Postbus-BouwEnWoningToezicht@heemstede.nl.

Naar boven