Verdagen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning aan Cruquiusweg 116

De gemeente Heemstede heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van de eerste verdieping van het woonhuis aan Cruquiusweg 116.

De termijn om te beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning wordt verlengd

Dat noemen we verdagen. Dit staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De beslistermijn wordt met zes weken verdaagd. Als de gemeente Heemstede van plan is de omgevingsvergunning te verlenen, publiceert zij daarover een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de omgevingsvergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Bel of mail gerust als u meer wilt weten

Bel met Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 023-5485797. Of stuur een mail naar: Postbus-BouwEnWoningToezicht@heemstede.nl.

Naar boven