Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen aan Van Merlenlaan 38

De gemeente Heemstede heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 2 bomen aan Van Merlenlaan 38.

Waarom publiceert de gemeente Heemstede dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente Heemstede aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen, aan te leggen of de bestemming te wijzigen. Met dit bericht laat de gemeente Heemstede u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente Heemstede een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning?

De gemeente Heemstede heeft de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen op 15 mei 2022. De gemeente Heemstede neemt daarover tot en met 10 juli 2022 een besluit. De beslistermijn kan nog worden verlengd. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Heemstede een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de omgevingsvergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Bel of mail gerust als u meer wilt weten

Bel met Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 023-5485797. Of stuur een mail naar: Postbus-BouwEnWoningToezicht@heemstede.nl

Naar boven