Zitting van het centraal stembureau over de beslissing geldigheid van ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Asten maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de Speakerscorner van het gemeentehuis in Asten, Koningsplein 3 te Asten in een openbare zitting zal beslissen over:

 

o de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

o het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

o het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en

o de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

 

Deze zitting zal live online te volgen zijn. De link hiervoor wordt nog bekend gemaakt via www.asten.nl/verkiezingen.

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Asten.

 

A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk

Asten, 19-01-2022

Naar boven