Aanvraag omgevingsvergunning, Lage Heurnseweg 20 C te De Heurne

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: WA-22-0132

Omschrijving: tijdelijke bewonen van een recreatiewoning

Locatie: Lage Heurnseweg 20 C te De Heurne

Datum ontvangst: 13 mei 2022

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven