Kennisgeving openbare raadsvergadering

 

De burgemeester van de gemeente Asten

 

Gelet op artikel 19 van de Gemeentewet en artikel 13 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad;

 

maakt bekend:

dat een vergadering van de gemeenteraad digitaal zal worden gehouden op dinsdag 25 januari, aanvang 20.00 uur.

 

De vergaderstukken vindt u via iBabs Online.

Wilt u de stukken op een andere wijze raadplegen dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@asten.nl of 0493-671212.

 

Asten, 14 januari 2022

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

Burgemeester

Naar boven